metropolis972.gr

Σέρρες: Εκ περιτροπής η λειτουργία των πρατηρίων Υγρών καυσίμων Κυριακές και Αργίες

Καθορίζουμε το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων περιφερειακής ενότητας Σερρών για
το χρονικό διάστημα από 1-10-2018 έως 30-4-2019, ως εξής:

1. Το ωράριο λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, μικτών και αμιγών
συμπεριλαμβανομένων των αντλιών καυσίμων εντός των σταθμών αυτοκινήτων είναι
ελεύθερο.

2. Ορίζεται υποχρεωτική εκ περιτροπής διανυκτέρευση και υποχρεωτική εκ περιτροπής ημερήσια
λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες ως εξής:

α) Υποχρεωτική εκ περιτροπής διανυκτέρευση:

Το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής υποχρεωτικά
κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της νυχτερινής
λειτουργίας ορίζεται από τις 21.00 μ.μ. έως και 6:00 π.μ. της επόμενης, με ελάχιστη διάρκεια
υποχρεωτικής λειτουργίας τις δύο ώρες (από 21:00 έως 23:00). Τα πρατήρια καυσίμων που
λειτουργούν υποχρεωτικά εκ περιτροπής κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτουν το 10%
των πρατηρίων καυσίμων του Ν. Σερρών και περιλαμβάνονται στους πίνακες διανυκτερεύσεων, οι
οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

β) Υποχρεωτική εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες:
Το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής υποχρεωτικά
κατά τις Κυριακές και αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της ημερήσιας λειτουργίας, ορίζεται
από τις 6:00 π.μ. έως και 21:00 μ.μ. Τα πρατήρια καυσίμων που λειτουργούν υποχρεωτικά εκ
περιτροπής κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτουν το 25% των πρατηρίων καυσίμων
του Ν. Σερρών και περιλαμβάνονται στους πίνακες διημερεύσεων, οι οποίοι αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Σημειώνεται ότι στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά και στο Δήμο Βισαλτίας, καλύπτονται οι ανάγκες
του καταναλωτικού κοινού κατά τη νυχτερινή λειτουργία από πρατήρια στα οποία είναι
εγκατεστημένοι αυτόματοι πωλητές καυσίμων και προσδιορίζονται στον σχετικό πίνακα.
Οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων καυσίμων υποχρεούνται να τοποθετούν σε εμφανές σημείο το
πρόγραμμα με τις ημέρες και ώρες των υποχρεωτικών εκ περιτροπής διανυκτερεύσεων και της
υποχρεωτικής εκ περιτροπής ημερήσιας λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες, που καθορίζεται
με την παρούσα απόφαση.

Σε περίπτωση μη τήρησης του καθοριζόμενου με την παρούσα προγράμματος επιβάλλεται
στους παραβάτες πρόστιμο 5.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 37 παρ. 4 του Ν.
4062/2012.

Οι παραπάνω αναφερόμενοι πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης
και μπορούν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(www.pkm.gov.gr), καθώς επίσης και στο πρόγραμμα Διαύγεια (et.diavgeia.gov.gr).

3
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από τη δημοσίευσή
της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση
αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 227 και 238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010) από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.