Πρόγραμμα Β Κατηγορίας B Όμιλος

Πρόγραμμα Β Κατηγορίας B Όμιλος   2017/18′

  –  1η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 2 ΗΡΑΚΛΗΣ 2 1
3 ΨΥΧΙΚΟ 12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 0 2
4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 2 1
5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ 10 ΠΕΠΟΝΙΑ 1 1
6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ 1 5
7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ 8 ΟΙΝΟΥΣΑ 1 5
  –  2η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
3 ΨΥΧΙΚΟ 1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 1 3
2 ΗΡΑΚΛΗΣ 4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 1 1
12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ 1 3
11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 5 2
10 ΠΕΠΟΝΙΑ 7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ 2 3
8 ΟΙΝΟΥΣΑ 9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ 1 1
  –  3η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 1 2
5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ 3 ΨΥΧΙΚΟ 3 3
6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 2 ΗΡΑΚΛΗΣ 1 1
7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ 12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 3 0
8 ΟΙΝΟΥΣΑ 11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 2 1
9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ 10 ΠΕΠΟΝΙΑ 2 2
  –  4η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ 1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ  0 4
4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ  4 2
3 ΨΥΧΙΚΟ 7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ  0 2
2 ΗΡΑΚΛΗΣ 8 ΟΙΝΟΥΣΑ  0 2
12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ  1 4
10 ΠΕΠΟΝΙΑ 11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  0 3
  –  5η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ  5 0
7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ 5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ  2 3
8 ΟΙΝΟΥΣΑ 4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ  2 1
9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ 3 ΨΥΧΙΚΟ  2 0
10 ΠΕΠΟΝΙΑ 2 ΗΡΑΚΛΗΣ  0 2
11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ  7 1
  –  6η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ 1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ  4 2
6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 8 ΟΙΝΟΥΣΑ  0 3
5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ 9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ  1 4
4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 10 ΠΕΠΟΝΙΑ  1 1
3 ΨΥΧΙΚΟ 11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  0 3
2 ΗΡΑΚΛΗΣ 12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ  2 1
  –  7η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 8 ΟΙΝΟΥΣΑ  1 3
9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ 7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ  2 2
10 ΠΕΠΟΝΙΑ 6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ  3 0
11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ  5 0
12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ  0 3
2 ΗΡΑΚΛΗΣ 3 ΨΥΧΙΚΟ  3 0
  –  8η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ 1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ  2 3
8 ΟΙΝΟΥΣΑ 10 ΠΕΠΟΝΙΑ  4 3
7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ 11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  2 2
6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ  5 2
5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ 2 ΗΡΑΚΛΗΣ  3 1
4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 3 ΨΥΧΙΚΟ  3 1
  –  9η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 10 ΠΕΠΟΝΙΑ  4 1
11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ  2 4
12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 8 ΟΙΝΟΥΣΑ  1 3
2 ΗΡΑΚΛΗΣ 7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ  2 1
3 ΨΥΧΙΚΟ 6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ  2 1
4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ  4 o
  –  10η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ  1 2
10 ΠΕΠΟΝΙΑ 12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ  2 0
9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ 2 ΗΡΑΚΛΗΣ  2 2
8 ΟΙΝΟΥΣΑ 3 ΨΥΧΙΚΟ  1 2
7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ 4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ  1 2
6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ  3 3
  –  11η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ  0 4
2 ΗΡΑΚΛΗΣ 11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  5 2
3 ΨΥΧΙΚΟ 10 ΠΕΠΟΝΙΑ  2 3
4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ  6 1
5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ 8 ΟΙΝΟΥΣΑ  1 1
6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ  0 1
  –  12η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
2 ΗΡΑΚΛΗΣ 1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 0 2
12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 3 ΨΥΧΙΚΟ  3 1
11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ  2 5
10 ΠΕΠΟΝΙΑ 5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ  1 0
9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ 6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ  2 1
8 ΟΙΝΟΥΣΑ 7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ  2 1
  –  13η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 3 ΨΥΧΙΚΟ  3 0
4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 2 ΗΡΑΚΛΗΣ  3 1
5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ 12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ  0 2
6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  1 6
7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ 10 ΠΕΠΟΝΙΑ  3 3
9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ 8 ΟΙΝΟΥΣΑ  6 3
  –  14η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ  1 1
3 ΨΥΧΙΚΟ 5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ  2 3
2 ΗΡΑΚΛΗΣ 6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ  2 0
12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ  0 1
11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 8 ΟΙΝΟΥΣΑ  2 3
10 ΠΕΠΟΝΙΑ 9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ  1  2
  –  15η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ  2 0
6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ  1 2
7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ 3 ΨΥΧΙΚΟ  0 1
8 ΟΙΝΟΥΣΑ 2 ΗΡΑΚΛΗΣ  2 2
9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ 12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ  4 1
11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 10 ΠΕΠΟΝΙΑ  2 0
  –  16η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ  0 3
5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ 7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ  0 0
4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 8 ΟΙΝΟΥΣΑ  1 1
3 ΨΥΧΙΚΟ 9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ  1 0
2 ΗΡΑΚΛΗΣ 10 ΠΕΠΟΝΙΑ  1 2
12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  1 2
  –  17η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ  3 1
8 ΟΙΝΟΥΣΑ 6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ  4 0
9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ 5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ  3 2
10 ΠΕΠΟΝΙΑ 4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ  3 1
11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 3 ΨΥΧΙΚΟ  4 2
12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 2 ΗΡΑΚΛΗΣ  0 1
  –  18η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
8 ΟΙΝΟΥΣΑ 1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ  2 2
7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ 9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ  2 2
6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 10 ΠΕΠΟΝΙΑ  1 3
5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ 11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  1 3
4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ  2 1
3 ΨΥΧΙΚΟ 2 ΗΡΑΚΛΗΣ  1 2
  –  19η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ  4 0
10 ΠΕΠΟΝΙΑ 8 ΟΙΝΟΥΣΑ  1 0
11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ  2 0
12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ  3 4
2 ΗΡΑΚΛΗΣ 5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ  2 0
3 ΨΥΧΙΚΟ 4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ  0 1
  –  20η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
10 ΠΕΠΟΝΙΑ 1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ  3 0
9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ 11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  3 3
8 ΟΙΝΟΥΣΑ 12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ  4 2
7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ 2 ΗΡΑΚΛΗΣ  0 0
6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 3 ΨΥΧΙΚΟ  0 0
5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ 4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ  0 2
  –  21η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  1 1
12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 10 ΠΕΠΟΝΙΑ  2 0
2 ΗΡΑΚΛΗΣ 9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ  1 1
3 ΨΥΧΙΚΟ 8 ΟΙΝΟΥΣΑ  0 1
4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ  1 0
5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ 6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ  0 1
  –  22η  αγωνιστική
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 12 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ
11 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 2 ΗΡΑΚΛΗΣ
10 ΠΕΠΟΝΙΑ 3 ΨΥΧΙΚΟ
9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ 4 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ
8 ΟΙΝΟΥΣΑ 5 ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ
7 ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ 6 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ