1ος Όμιλος

Βαθμολογία Ανώτερης 1ος Όμιλος-  2017/18′

Α/Α Ο Μ Α Δ Ε Σ ΤΕΡΜΑΤΑ Β δ.τ.
1 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 63 15 57 48
2 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 65 22 52 43
3 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 70 21 49 49
4 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 61 27 49 34
5 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 50 18 49 32
6 ΚΕΡΚΙΝΗ 49 24 43 25
7 ΧΑΡΩΠΟ 55 35 40 20
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 36 58 29 -22
9 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 37 42 26 -5
10 ΧΡΙΣΤΟΣ 35 45 24 -10
11 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 36 54 24 -18
12 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 29 73 22 -44
13 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 32 73 13 -41
14 ΒΑΛΤΕΡΟ 25 136 3 -111
(-2) περίοδος 16-17