1ος Όμιλος

Βαθμολογία Ανώτερης 1ος Όμιλος-  2017/18′

Α/Α Ο Μ Α Δ Ε Σ ΤΕΡΜΑΤΑ Β δ.τ.
1 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 29 5 28 24
2 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 28 10 26 18
3 ΧΑΡΩΠΟ 29 8 25 21
4 ΚΕΡΚΙΝΗ 25 13 21 12
5 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 29 9 20 20
6 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 19 16 18 3
7 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 21 20 18 1
8 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 20 10 16 10
9 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 15 20 12 -5
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 17 29 10 -12
11 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 9 30 10 -21
12 ΧΡΙΣΤΟΣ 17 20 8 -3
13 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 10 39 3 -29
14 ΒΑΛΤΕΡΟ 17 56 3 -39
(-2) περίοδος 16-17